۱۳۹۵/۱۰/۲۴

یک تک عکس زیبا از حصار خشتی قدیمی در اطراف بقعه شیخ شهاب الدین اهری

تنها تکه باقیمانده از حصارخشتی شهرستان اهر در اطراف بقعه شیخ شهاب الدین اهری  ( + )