۱۳۹۵/۱۱/۱۶

درخت سیب حیاطمان که در سال 87  دو بار به بار نشسته بود - این عکس مربوط به بار دوم بارآوری میباشد . شکل ظاهری سیب از حالت گِرد به حالت بیضی تبدیل شده بود 

۱۳۹۵/۱۱/۰۳

شکوفه و برف

برف بهاری روی شکوفه درخت آلبالو

۱۳۹۵/۱۱/۰۱

بازار اهر

تصویری نسبتن تمام قد از وسط بازار سرپوشیده و قدیمی اهربه طرف ورودی خیابان طالقانی
آذر ماه سال 1395 در ظهر یک روز سرد  پاییزی

۱۳۹۵/۱۰/۲۵

خانه

دیوار خانه و تابلوهایش
آبانماه 1394


۱۳۹۵/۱۰/۲۴

یک تک عکس زیبا از حصار خشتی قدیمی در اطراف بقعه شیخ شهاب الدین اهری

تنها تکه باقیمانده از حصارخشتی شهرستان اهر در اطراف بقعه شیخ شهاب الدین اهری  ( + )

۱۳۹۵/۱۰/۱۵

بازار اهر

تابستان 1395
ورودی بازار اهر از طرف شمال غربی۱۳۹۵/۱۰/۰۱

شرح در تصویر

رفته بودیم گردش اطراف اهر - بالاتر از جاده قیز فخری  . به تور دوربینم افتاد . به گمانم ! سال  هشتاد و شیش - هفت بود