۱۳۹۵/۰۸/۲۳

پل


رز بانوحصار

درب باغی در اطراف مشگین شهر - تابستان 88

شمعدانیقارپوز

هندوانه دیمی زرد مخصوص شهرستان " خواجه " بین جاده اهر تبریز تابستان 87


خزان

... رفتیم و خزان رفتیم ...

عکس زیبای پاییزی حیاط مون در نوزدهم آبان ماه 1395

... رفتی و خزان رفتی ... !


هلن

هلن خاتون در دو سالگی 

منزل بابا محمود اش


طلوع

عکس در ساحل آستارا گرفته شده در یک روز ابری و هنگام طلوع آفتاب 
اونموقع به گمونم سال 1386 با آقایان مهدی افشارنیا و غلامرضا میرزایی و با خانواده هامون همسفر بودیم .

زمستان در بهار

زندگی این است !

مکیدی دَرَه سی


از اطراف و اکناف جنگلهای ارسباران ، قسمت شمالغرب قلعه بابک خرمدین . تابستان ...


خانه

یادش گرامی
خانۀ غم گرفتۀ عمه سکینه چند روز بعد از فوت غریبانه و غمگنانه اش بعد از سر و کله زدن با سکته مغزی و در کما ماندن حدود یکماه - سال


رز

عکسی از گل زیبای دو و نیم متری پر گل حیاط مان - تابستان 1389