۱۳۹۵/۱۱/۰۱

بازار اهر

تصویری نسبتن تمام قد از وسط بازار سرپوشیده و قدیمی اهربه طرف ورودی خیابان طالقانی
آذر ماه سال 1395 در ظهر یک روز سرد  پاییزی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر