۱۳۹۵/۰۹/۰۱

زلزله سال 91 اهر

یکی از روستاهای اطراف اهر (روستای آقاکندی) - سومین روز زلزله